/ 2 نظر / 18 بازدید
M.A

در بیکران زندگی دو چیز افسونم میکند ابی اسمانی که میبینم ومیدانم که نیست وخدایی که نمیبینم و میدانم که هست.شریعتی

majid

سكوتم را به باران هديه كردم/ تمام زندگي را گريه كردم/ نبودي در فراق شانه‌هايت / به هر خاكي رسيدم تكيه كردم