/ 2 نظر / 17 بازدید
majid

اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد.شریعتی

majid

اگر نمی توانی بالا روی مانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری .شریعتی