دکتر شریعتی

تمام بدبختی های آدم برای دو کلمه است:

داشتن و خواستن

داشتن او را محافظه کار میکند و خواستن ذلیل.....

نداشتن و نخواستن هردو رویین تنش میکند.

/ 3 نظر / 16 بازدید
شاکلید

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است ( دکتر علی شریعتی )

سحر

سلام-عشق با روح شقایق زیباست عشق با حسرت عاشق زیباست عشق با نبض دقایق زیباست عشق با حسرت دیدار تو بودن زیباست سلام روز بخیر کلبه ات زیباست و از اون زیباتر اینکه تونستم با کلبه زیبات آشنا بشم.دوست داشتی به منم سربزن...روز بخیر دوست خوبم..

سلام.آقا کارت حرف نداره